اطلاعات جدید در مورد کاربرد گاربی

text

text

اطلاعات جدید در مورد کاربرد گاربی

سه‌شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰  ۰ نظر   ۱۳۱۶ بازدید

اطلاعات جدید در مورد کاربرد گاربی

برای افزایش اندازه غده های پیاز میتوان از محلول گاربی، یک ماه قبل از برداشت با غلظت 5/0 در هزار ، با تنظیم PH ، استفاده کرد.

در جدول زیر نتایج حاصل از کاربرد گاربی در سه محصول صیفی آمده است:

محصول

تیمار

تعداد میوه در 10 بوته

متوسط وزن میوه (گرم)

عملکرد (تن در هکتار)

گوجه فرنگی

شاهد

385

120

9/57

گاربی

418

124

65

فلفل دلمه ای

شاهد

5/39

207

5/16

گاربی

3/42

222

5/18

کدو سبز

شاهد

71

9/252

5/26

گاربی

90

313

9/28

ثبت حشره کش ایندومکت (امامکتین-آوانت) توسط شرکت تجارت طلایی هنگام
ثبت حشره کش ایندومکت (امامکتین-آوانت) توسط شرکت تجارت طلایی هنگام
اولین ترکیب حشره کش شیمیایی شرکت تجارت طلایی هنگام، با عنوان تجاری ایندومکت (امامکتین- آوانت) در تاریخ 1398/4/19 به تایید هیات نظارت برسموم سازمان حفظ نباتات کشور رسید.
ثبت حشره کش بیولوژیک نیکو نیم (Nico Neem) توسط شرکت تجارت طلایی هنگام
ثبت حشره کش بیولوژیک نیکو نیم (Nico Neem) توسط شرکت تجارت طلایی هنگام
با گذراندن تست های موفقیت آمیز ترکیب بیولوژیک "نیکونیم" و همراهی سازمان حفظ نباتات و مرکز تحقیقات گیاهپزشکی کشور ، این ترکیب ، بعنوان اولین سم بیولوژیک شرکت تجارت طلایی به ثبت رسید و در آینده نزدیک در سبد کالایی این شرکت موجود خواهد بود.
ثبت بخشی از ترکیبات کودی شرکت در موسسه تحقیقات خاک و آب
ثبت بخشی از ترکیبات کودی شرکت در موسسه تحقیقات خاک و آب
ثبت بخشی از ترکیبات کودی شرکت در موسسه تحقیقات خاک و آب
برگزاری سمینار تخصصی معرفی محصولات شرکت تجارت طلایی هنگام با همکاری شرکت نوین آبادگران دشت قزوین,خرداد 94
برگزاری سمینار تخصصی معرفی محصولات شرکت تجارت طلایی هنگام با همکاری شرکت نوین آبادگران دشت قزوین,خرداد 94
برگزاری سمینار تخصصی معرفی محصولات شرکت تجارت طلایی هنگام با همکاری شرکت نوین آبادگران دشت قزوین,خرداد 94
سيزدهمين نمايشگاه بين المللي تكنولوژي كشاورزي(نهاده ها، محصولات و خدمات وابسته)،اصفهان 93
سيزدهمين نمايشگاه بين المللي تكنولوژي كشاورزي(نهاده ها، محصولات و خدمات وابسته)،اصفهان 93
سيزدهمين نمايشگاه بين المللي تكنولوژي كشاورزي(نهاده ها، محصولات و خدمات وابسته)،اصفهان 93
برگزاری کارگاه تولید محصول سالم در روستاهای استان هرمزگان, آذر 93
برگزاری کارگاه تولید محصول سالم در روستاهای استان هرمزگان, آذر 93
برگزاری کارگاه تولید محصول سالم در روستاهای استان هرمزگان, آذر 93
برگزاری سمینار افزایش عملکرد غلات در واحد سطح؛ ورامین آبان ماه 93
برگزاری سمینار افزایش عملکرد غلات در واحد سطح؛ ورامین آبان ماه 93
برگزاری سمینار افزایش عملکرد غلات در واحد سطح؛ ورامین آبان ماه 93
ششمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات,ادوات,نهاده های کشاورزی و تجهیزات آبیاری مدرن, کرمان, آیان ماه 1393
ششمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات,ادوات,نهاده های کشاورزی و تجهیزات آبیاری مدرن, کرمان, آیان ماه 1393
ششمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات,ادوات,نهاده های کشاورزی و تجهیزات آبیاری مدرن, کرمان, آیان ماه 1393
پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی,نهاده ها ,آبیاری ,آبرسانی, کشاورزی ارگانیک و صنایع تبدیلی, قزوین، آذرماه93
پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی,نهاده ها ,آبیاری ,آبرسانی, کشاورزی ارگانیک و صنایع تبدیلی, قزوین، آذرماه93
پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی,نهاده ها ,آبیاری ,آبرسانی, کشاورزی ارگانیک و صنایع تبدیلی, قزوین، آذرماه93
دیدگاه خود را بیان کنید