ثبت بخش اعظم کودهای شرکت در موسسه خاک و آب کشور

text

text

جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱  ۰ نظر   ۹۷۸ بازدید

ثبت بخش اعظم کودهای شرکت در موسسه خاک و آب کشور

با تلاش کارشناسان و همکاری موسسه خاک و آب کشور، ببش از 20 قلم از ترکیبات کودی شرکت به ثبت رسیده و بخشی از آن نیز مراحل ثبت را طی می کند. با توجه به نیاز روزافزون کشور به ترکیبات تخصصی، این شرکت در حال ثبت ترکیبات جدید از شرکتهای اروپایی ، برای واردات کودهای با راندمان جذب بالاست که نقش زیادی در افزایش راندمان تولید و کاهش خسارت آفات و امراض دارند.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image