ثبت کلیه کودهای شرکت تجارت طلایی هنگام در موسسه خاک و آب کشور

کلیه کودهای وارداتی شرکت، با همکاری بخش ثبت کود موسسه خاک و آب به ثبت رسید.

کلیه کودهای وارداتی شرکت، با همکاری بخش ثبت کود موسسه خاک و آب به ثبت رسید.

دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۱۷۰۷ بازدید

ثبت کلیه کودهای شرکت تجارت طلایی هنگام در موسسه خاک و آب کشور

با توجه به نیاز روزافزون کشور به ترکیبات تخصصی، این شرکت در حال ثبت ترکیبات جدید از شرکتهای اروپایی ، برای واردات کودهای با راندمان جذب بالاست که نقش زیادی در افزایش راندمان تولید و کاهش خسارت آفات و امراض دارند.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image