شرکت تجارت طلایی

کلسیم,کلسیم پودری,کود کلسیم,EDTAکلسیم

بیوگرین کلسیم

بیوگرین کلسیم

کد کالا : کلسیم بیوگرین 10% (EDTA)

واحد : 0

ساخت : 0

گارانتی : 0

اصالت کالا : 0

-افزایش مقاومت دیواره سلولی گیاه
-کاهش شیوع پوسیدگی گل گاه و افزایش سفتی میوه در گوجه فرنگی
-افزایش مقاومت گیاه به بیماریهای ریشه
-حلالیت بالا در آب و حاوی 10% کلات کلسیم EDTA
-پایداری بالا در خاکهای قلیایی و آهکی

محلول پاشی برگی

محصولات باغی

گیاهان زراعی

0/5 تا یک در هزار

0/5 تا یک کیلوگرم در هکتار

0

دیدگاه خود را بیان کنید
Code Image