شرکت تجارت طلایی

کلسیم,کلسیم قند الکلی,کود قند الکلی,کلسیم محلول پاشی

کلسیم قند الکلی ، حاوی قند منتول و قابل انتقال از طریق سیستم آوندی گیاه

بیوگرین کلسیم 160

بیوگرین کلسیم 160

کد کالا : Biogreen Calcium 160

واحد : لیتر

ساخت : چین

گارانتی : 0

اصالت کالا : 0


کلسیم یکی از عناصر غذایی مهم برای گیاهان است که در افزایش رشد و عملکرد گیاه و بهبود کیفیت و میزان ماندگاری میوه نقش دارد. کلسیم با قرار گرفتن در دیواره سلولی و استحکام بخشیدن به آن و افزایش نفوذپذیری دیواره سلولی و نیز کاهش تولید اتیلن در حفظ سفتی بافت میوه نقش دارد. با این وجود کلسیم عنصری نسبتاً کم تحرک است و این عامل باعث ایجاد کمبود کلسیم و عوارض ناشی از آن در گیاهان می شود.

BIO GREENR® Ca-120 ترکیبی است که به طور ویژه جهت رفع کمبود کلسیم طراحی و تولید شده و کارآیی آن نسبت به سایر فرم های کلسیم بسیار بیشتر می باشد. قندهای الکلی این قابلیت را به یون کلسیم می دهند که در گیاه از طریق آوند آبکش جابجا شده و قندها آسان تر به سمت محل های تشکیل میوه در گیاه حرکت می کنند. BIO GREENR® Ca-120 بافت میوه را غنی از کلسیم می کند و در نهایت قند تجزیه می شود و کلسیم در دسترس گیاه قرار می گیرد.

BIO GREENR® Ca-120 مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته تولید کننده می باشد. عناصر میکرو مورد نیاز گیاه در ترکیب با قندهای الکلی ارگانیک باعث افزایش کارآیی و بهینه سازی رشد و ساختار گیاهان می شود. ساختار مولکولی کوچک و همچنین مشتقات مواد هیومیکی در ترکیب با عناصر ریز مغذی موجب افزایش نفوذ و پخش از طریق آوند آبکش و چوبی در گیاهان می شود.

ویژگی ها

· بهبود ساختار سلولی

· بهبود کیفیت وزن و بافت میوه

· رفع کمبود کلسیم و عوارض ناشی از آن

· 100% قابلیت حلالیت

· محتوی عوامل دارای قابلیت جابجایی عناصر مؤثر به ریشه و شاخ و برگ

· فاقد نیترات

· فاقد کلراید

· جذب سریع و آسان

ترکیبات

کلسیم120g/L

قند الکلی 100g/L

هیومیک اسید 20g/L

میزان و نحوه مصرف

محصول

تکرار

میزان مصرف

سبزیجات

2

1- 8/0 در هزار

درختان میوه

3

8/0- 7/0 در هزار

0

دیدگاه خود را بیان کنید
Code Image