شرکت تجارت طلایی

مقالات

هشتمین نمایشگاه تخصصی نهادهای کشاورزی تهران

زمان برگزاری 28 دی ماه الی اول بهن ماه 1400

۱۹:۱۲
۹ / ۹ / ۱۴۰۰

تولید ترکیب ضد شوری "اورکال" تحت لیسانس شرکت "موررا" اسپانیا

شرکت تجارت طلایی هنگام، در راستای کاهش هزینه تولید در بخش کشاورزی و کمک به کشاورزان در کنترل شوری روزافزون خاک در گلخانه ها ، باغات و مزارع، اقدام به تولید ترکیب ضد شوری، تحت لیسانس شرکت "موررا" اسپانیا کرده است. این ترکیب کاملا داخلی، با تکنولوژی روز اروپا و کمک فنی شرکت موررا اسپانیا تولید خود را از چند ماه گذشته آغاز کرده و تحت نام "اورکال " آماده توزیع و ارسال به نقاط مختلف کشور می باشد.

۱۷:۱۲
۲۲ / ۸ / ۱۴۰۰

نقش کلسیم در بالا بردن تحمل به شوری گیاهان زراعی

تنش شوری از طریق بر هم زدن تعادل یونی,کاهش پتانسیل آب و سمیت یونی بر رشد گیاهان اثر می گذارد. افزایش یون کلسیم تا سطح 10 میلی مولار در محیط رشد گیاه اثرات مخرب تنش شوری را تا حدودی کاهش می دهد. تغییر در غلظت کلسیم در دو بعد تغذیه و تنظیم, اثرات قابل ملاحظه ای را بر جنبه های مختلف رشد, فتوسنتز, متابولیسم, جذب و انتقال آب دارد و بسیاری از این واکنش ها می تواند تحت تاثیر مستقیم بر هم کنش ca++2 و Na++2 در سطح غشایی پلاسمای و فرآیند پیام رسانی کلسیم باشد. در این مقاله با تکیه بر چگونگی تاثیر مکمل های کلسیمی در واکنش گیاه به شوری جنبه های سلولی و مولکولی کارکرد کلسیم در گیاه مورد بحث قرار می گیرد. بر این پایه و با تاکید بر سیستم های انتقال پیام و هموستازی یون در یک الگوی کارکردی برای گیاه کامل انتظار می رود بتوان استراتژی های بیوتکنولوژی برای افزایش سطح تحمل گیاهان و اصلاح عملکرد گیاهان زراعی در شرایط شور را ارایه نمود. منبع: دنیای کشاورزی شماره 40

۰۹:۱۹
۲۸ / ۱ / ۱۳۹۳

بررسی تاثیر اسید هومیک، عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum ) وبرخی عناصر ریزمغذی بر روی رشد و عملکرد ذرت رقم (540 NS )

ستفاده از کودهای شیمیایی خسارت­های جبران ناپذیری بر پیکره محیط زیست وارد کرده­است. به همین دلیل روند حرکت کشاورزی به سوی کشاورزی پایدار که نوعی کشاورزی در جهت منافع انسان است، کارایی بیشتری دراستفاده از منابع دارد و با محیط در توازن می­باشد. بدین ترتیب در حال حاضر برای توسعه کشاورزی پایدار، اجرای سیستم با نهاده کافی به صورت تلفیق مصرف کودهای شیمیایی و آلی به ویژه کودهای زیستی به عنوان راهکاری برای کشاورزی جایگزین جهت تولید محصول و حفظ عملکردها در سطح قابل قبول موثر می­باشند. در این راستا به منظور مطالعه تاثیراسيد هيوميک ،عصاره جلبک دریایی و عناصر ریز مغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم 540، و همچنین تاثیر این فاکتور ها بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت طرح آزمايشی اسپیایت فاکتوریل بر پايه طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار در سال 1390 در مزرعه تحقيقاتی شهرستان آرادان استان سمنان انجام شد. نتایج نشان می دهد به کار گیری تیمار های مختلف اسید هیومیک ،عصاره جلبک دریایی و عناصر ریز مغذی می تواند بر عملکرد واجزای مختلف ذرت رقم 540 موثر باشد و در مواردی تفاوت های چشمگیری را ایجاد نماید اما در خصوص قطر بلال تفاوت قابل ملاحظه ای دیده نشد . نتایج حاکی از آن است که به کار گیری تیمار های مختلف اسید هیومیک و عناصر ریز مغذی بر فعالیت های آنزیم های آنتی اکسیدانت موثر می باشد ولی در خصوص عصاره جلبک دریایی شواهدی مبنی بر تایید اثر این نوع فاکتور بر فعالیت آنزیم های مورد مطالعه مشاهده نشد.همچنین به کار گیری تیمار های مختلف از سه فاکتور یاد شده بر پارامتر های رشد گیاه مورد مطالعه موثر می باشد. نویسنده : مهرنوش رافعی (دانشگاه آزاد اسلامی دامغان)

۱۰:۰۴
۲۳ / ۱ / ۱۳۹۳
مقالات ویژه

کنترل سفیدکهای پودری و دروغی با کاربرد توام گلس ام-جی (Glass MG) و بلاستر (Blaster)

فیتوالکسین ها ترکیباتی هستند که معمولا گیاهان در واکنش به تنشهای مختلف زنده (مانند پاتوژنها و حشرات) و یا غیر زنده (مانند خشکی و سرما و غیره) تولید می کنند. برخی از این ترکیبات سمی بوده و با فعال کردن چرخه های متابولیسمی خاص در گیاه می توانند باعث افزایش دفاع خودکار گیاهان در مقابل پاتوژن ها شوند. فیتوالکسین می تواند باعث ممانعت یا کنترل نفوذ پاتوژنها و قارجهایی از قبیل Pseudoperonospora cubensis ، (عامل بیماری سفیدک دروغی) و Sphaerotheca fuliginea (عامل بیماری سفیدک سطحی) در خیار و گیاهان مشابه شود. انواع مختلفی از فیتو الکسین ها در افزایش قدرت دفاع گیاه نقش دارند، مانند: فلاونوئید ها ، سزکوئی ترپن ها، فورانوترپنوئیدها، پلی استیلن ها ، دی هیدروفنانترن ها و ….. . سنتز و تجمع فیتو الکسینها در گیاه می تواند بوسیله برخی ترکیبات طبیعی (مانند: فورتی کول سانا، فورتیکول میتا، فورتیکول سیتروس) و ترکیبات فسفیدی پتاسیم و منیزیوم (Glass Mg) تحریک شود. در این آزمایش گیاهان در گلخانه و در شرایط کنترل شده مورد بررسی قرار گرفتند تا اثر فیتوالکسین بر کاهش اثر این بیماریها روی گیاه مورد بررسی قرار گیرد.

۰۸:۴۷
۲۰ / ۱ / ۱۳۹۳

نقش عناصر ماکرو و میکرو در تغذیه گیاهان

ازت در گیاه به صورت ترکیبات آلی ولی کم و بیش به شکل نیترید و نیترات دیده میشود. ازت در ساختمان سلول گیاه به صورت پروتیین و اسید های نوکلییک و کلروفیل و آنزیم ها و هورمون ها شرکت دارد. گیاهان در مقابل ازت عکس العمل های زیر را دارند.

۰۰:۰۰
۷ / ۱۰ / ۱۳۹۲
مقالات ویژه

اثر اسید هیومیک بر رشد ریشه و بخش هوایی ارقام سایونز و سبلان

توسعه ریشه گندم به ویژه در ابتدای فصل رشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اسید هیومیک به عنوان یک اسید آلی حاصل از هوموس و سایر منابع طبیعی از طریق اثرات هورمونی و بهبود جذب عناصر غذایی، سبب افزایش بیومس ریشه و اندام هوایی می شود. به منظور بررسی تاثیر اسید هیومیک بر رشد ریشه و اندام هوایی گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1387 اجرا شد. تیمارها شامل اسید هیومیک در چهار سطح ( 0، 100، 200 و 300 میلی گرم در هر لیتر محلول هوگلند) و دو رقم گندم پاییزه سایونز (آبی) و سبلان (دیم) بودند. نتایج نشان داد که اسید هیومیک به طور معنی داری نسبت سطح ریشه به سطح برگ و عدد کلروفیل تر برگ را افزایش داد. رقم سبلان بیشترین سطح، قطر، مجموع طول و وزن ریشه را دارا بود. لذا رقم سبلان در استفاده از اسید هیومیک کاراتر از رقم سایونز بود و بیشترین میانگین صفات مورد اندازه گیری را در غلظت 300 میلی گرم در لیتر نشان داد. همچنین بیشترین سطح و وزن برگ در رقم سبلان و غلظت 300 میلی گرم در لیتراسید هیومیک مشاهده شد در حالی که در رقم سایونز غلظت 200 میلی گرم در لیتر اسید هیومیک در بیشتر صفات موثرتر شناخته شد و این رقم به سطوح پایین تر اسید هیومیک پاسخ مثبت تری را نشان داد. مجله آب و خاک جلد 23 شماره 2

۰۰:۰۰
۷ / ۱۰ / ۱۳۹۲

اثر کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت

کشاورزی اکولوژیک به استفاده از مواد آلی توجه دارد و اسیدهای آلی یکی از منابع مهم مواد آلی می باشند. به منظور بررسی کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (رقم سینگل کراس 704) آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ، در سال 1388 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف اسید هیومیک (0، 500، 1500، 2500، 3500 و 4500 گرم در هکتار) بودند. نتایج نشان داد که اسید هیومیک بر شاخص سطح برگ، دوام سطح برگ، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در ردیف و طول بلال تأثیر معنی داری داشت، اما تأثیر آن بر شاخص برداشت، وزن هزار دانه و تعداد ردیف معنی دار نبود. تیمارهای 3500 و 4500 گرم در هکتار اسید هیومیک، به دلیل شاخص و دوام سطح برگ بالاتر، عملکرد دانه بالاتری را به خود اختصاص دادند. کمترین عملکرد دانه نیز در تیمار شاهد به دست آمد. همچنین بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیک نیز به ترتیب در تیمارهای 4500 گرم در هکتار و شاهد حاصل شد. افزایش عملکرد دانه به افزایش تعداد دانه در ردیف و طول بلال مربوط بود. بیشترین تعداد دانه در ردیف و همچنین طول بلال در تیمار 3500 گرم در هکتار و کمترین آنها در تیمار شاهد به دست آمد. در مجموع می توان گفت که استفاده از اسید هیومیک به دلیل اثرات مختلف فیزیولوژیکی، علاوه بر افزایش عملکرد ذرت، می تواند در جهت کاهش مصرف کودهای شیمیایی و همچنین کاهش آلودگی محیط زیست نقش مثبتی را ایفا کند و به عنوان ماده ای با منبع طبیعی در جهت پایداری و افزایش تولید محصولات زراعی مورد استفاده قرار گیرد. مجله بوم شناسی کشاورزی جلد 2 شماره 1

۰۰:۰۰
۷ / ۱۰ / ۱۳۹۲

کاهش آثار منفي تنش خشکي در نخود با کاربرد اسيد هيوميک و عصاره جلبک دريايي

اين آزمايش در سه تکرار به صورت کرت دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي انجام شد. عامل اصلي، تنش خشکي در چهار سطح آبياري کامل (شاهد)، قطع آب در مراحل گل دهي، غلاف دهي و قطع آبياري از مرحله گلدهي تا برداشت. عامل فرعي نيز محلول پاشي در سه سطح آب مقطر (شاهد)، اسيد هيوميک و عصاره جلبک دريايي و عامل فرعي- فرعي مربوط به ارقام هاشم، ILC482 و محلي شاهرود (ميامي) بود. نتايج نشان داد اثر متقابل تيمار تنش خشکي در محلول پاشي بر تعداد غلاف در بوته، وزن صد دانه و شاخص برداشت معني دار بوده است. ارقام تحت تيمارهاي آبياري در صفات عملکرد بيولوژيک، عملکرد اقتصادي و شاخص برداشت اختلاف آماري معني داري نشان دادند. همچنين استفاده از محلول پاشي با ترکيبات اسيد هيوميک و عصاره جلبک دريايي صفات تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته و شاخص برداشت در ارقام مختلف تحت تاثير قرار داد. تنش خشکي باعث کاهش 13 درصدي عملکرد دانه در ارقام مختلف نخود شد ولي استفاده از اسيد هيوميک به صورت محلول پاشي توانست با 50 درصد افزايش تعداد غلاف در بوته و دانه در بوته اثرات منفي تنش را کاهش دهد. واکنش ارقام مختلف نيز نسبت به کاربرد مواد طبيعي تقريبا يکسان بود ولي رقم ILC482 به دليل بالاتر بودن تعداد غلاف و دانه در بوته پس از کاربرد مواد طبيعي، کارايي بيشتري نسبت به دو رقم ديگر داشت. توليد گياهان زراعي در شرايط تنش هاي محيطي (علوم زراعي) دانشگاه شاهد

۰۰:۰۰
۷ / ۱۰ / ۱۳۹۲