کلپ پودری (Seaweed Gold), محصولی جدید و ارگانیک

کلپ پودری (عصاره جلبلک دریایی) Laminaria japonica ترکیب پودری حاوی 16 درصد آلجنیک اسید که نقش موثری در افزایش راندمان جذب عناصر غذایی و کاهش استرس گیاهان دارد.

کلپ پودری (عصاره جلبلک دریایی) Laminaria japonica ترکیب پودری حاوی 16 درصد آلجنیک اسید که نقش موثری در افزایش راندمان جذب عناصر غذایی و کاهش استرس گیاهان دارد.

چهار‌شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۲۵۹۲ بازدید

کلپ پودری (Seaweed Gold), محصولی جدید و ارگانیک

ترکیبی بسیار کنسانتره شده از جلبکهای دریایی ، با اثر تغذیه ای بسیار موثر که از بزرگترین موجودات کلپی اقیانوسهای جهان استخراج می شود. آلجینیک اسید موجود در آن باعث افزایش فعالیت میکروارگانیسم های خاک شده و علاوه بر افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک، از شستشوی کودهای شیمیایی جلوگیری کرده و باعث افزایش تشکلیل خاکدانه می شود.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image