امامکت

امامکت,امامکتین بنزوات,کرم کش,توتا,کرم غوزه پنبه

حشره کش جدید غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

امامکت Emamect® 5% WDG

حشره کش جدید غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

بسته بندی: بطری 250 گرم ، هر کارتن 5 کیلوگرم (20 بطری در هر کارتن)

تاریخ تولید: 2021

تاریخ انقضاء: 2023

شرکت تولید کننده: هیلیر چین

Hailir Pesticides and Chemicals Group Co., LTD

وارد کننده: شرکت تجارت طایی هنگام

نحوه اثر: اِمامِکت ‏حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی است که به وسیله حرکت translaminar به بافت برگ نفوذ پیدا می کند. این حشره کش از فرآیند تخمیر باکتری Streptomyces avermitilis جداسازی شده است.. امامکتین بنزوات لاروکشی است که با باز نگهداشتن کانال کلر موجب اختلال در سیستم اعصاب و مرگ حشرات هدف می شود. تأثیر تماسی امامکتین کوتاه و به صورت گوارشی سبب مرگ لارو آفات هدف می گردد. این سم بیشتر روی مرحله لاروی شب پره ها مؤثر است. اِمامِکت به سرعت در طول شاخ و برگ از طریق فرآیند های اکسیداسیون نوری تخریب می شود و یک ترکیب ایده آل برای زنجیره غذایی سالم است.

نوع آفت کش: حشره کش غیر سیستمیک دارای اثر تماسی و گوارشی

گروه، نحوه عمل و خانواده آفت کش بر اساس کمیته کاری مقاومت به آفت کش ها (IRAC)

امامکتین بنزوات از گروه اصلی Glutamate-gated chloride channel (GluCl) allosteric modulators (گروه 6) و گروه فرعی اَورمکتین، میلبِمایسین (Avermectins, Milbemycins) می باشد.

میزان ماده مؤثره: حاوی 5 گرم در لیتر امامکتین بنزوآت به صورت گرانول قابل پخش در آب (WDG)

میزان سمیت خوراکی برای موش صحرایی (Oral LD50 for rat): 1260-1120 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن

درجه سمیت بر اساس سازمان بهداشت جهانی (WHO): گروه II، (سمی و زیان آور)

موارد مصرف: (اِمامِکت جز در موارد مذکور مصرف نشود).

محصول

آفت

میزان مصرف

پنبه

کرم خاردار

280 گرم در هکتار

مدیریت کاربرد آفت کش

به منظور جلوگيري از پديده مقاومت، در تناوب با حشره كش های دارای نحوه عمل متفاوت مصرف شود.

زمان مصرف: امامکت را می بایست در ابتدای شکل گیری جمعیت آفت استفاده نمود. مناسب ترین زمان سمپاشی زمانی است که آفت در مرحله لاروی سن 1 است. فاصله سمپاشی 10-7 روز یک بار باشد.

تعداد دفعات تکرار: 3-2 بار در طول فصل و بر اساس نظر کارشناس و طبق موازین پیش آگاهی باشد. مصرف این آفت کش بیش از سه بار در طول فصل توصیه نمی شود.

محدودیت مصرف: امامکت سازگارى كامل با اغلب کودها و سموم کشاورزی به جز ترکیبات قلیایی دارد.

مدت ورود دوباره (Re-entry period): مدت زمان ورود به مزرعه بعد از سمپاشي برای این آفت کش 48 ساعت است.

حداقل زمانی فاصله برداشت (PHI) (دوره کارنس): فاصله آخرین زمان سم پاشی تا برداشت محصول 7 روز بسته به نوع محصول و آفت می باشد.

مدت زمان تحمل به اشعه فرابنفش و باران شويی: از طریق اکسیداسیون نوری به سرعت تجزیه می شود.