بررسی تاثیر اسید هومیک، عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum ) وبرخی عناصر ریزمغذی بر روی رشد و عملکرد ذرت رقم (540 NS )

ستفاده از کودهای شیمیایی خسارت­های جبران ناپذیری بر پیکره محیط زیست وارد کرده­است. به همین دلیل روند حرکت کشاورزی به سوی کشاورزی پایدار که نوعی کشاورزی در جهت منافع انسان است، کارایی بیشتری دراستفاده از منابع دارد و با محیط در توازن می­باشد. بدین ترتیب در حال حاضر برای توسعه کشاورزی پایدار، اجرای سیستم با نهاده کافی به صورت تلفیق مصرف کودهای شیمیایی و آلی به ویژه کودهای زیستی به عنوان راهکاری برای کشاورزی جایگزین جهت تولید محصول و حفظ عملکردها در سطح قابل قبول موثر می­باشند. در این راستا به منظور مطالعه تاثیراسيد هيوميک ،عصاره جلبک دریایی و عناصر ریز مغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم 540، و همچنین تاثیر این فاکتور ها بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت طرح آزمايشی اسپیایت فاکتوریل بر پايه طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار در سال 1390 در مزرعه تحقيقاتی شهرستان آرادان استان سمنان انجام شد. نتایج نشان می دهد به کار گیری تیمار های مختلف اسید هیومیک ،عصاره جلبک دریایی و عناصر ریز مغذی می تواند بر عملکرد واجزای مختلف ذرت رقم 540 موثر باشد و در مواردی تفاوت های چشمگیری را ایجاد نماید اما در خصوص قطر بلال تفاوت قابل ملاحظه ای دیده نشد . نتایج حاکی از آن است که به کار گیری تیمار های مختلف اسید هیومیک و عناصر ریز مغذی بر فعالیت های آنزیم های آنتی اکسیدانت موثر می باشد ولی در خصوص عصاره جلبک دریایی شواهدی مبنی بر تایید اثر این نوع فاکتور بر فعالیت آنزیم های مورد مطالعه مشاهده نشد.همچنین به کار گیری تیمار های مختلف از سه فاکتور یاد شده بر پارامتر های رشد گیاه مورد مطالعه موثر می باشد. نویسنده : مهرنوش رافعی (دانشگاه آزاد اسلامی دامغان)

ستفاده از کودهای شیمیایی خسارت­های جبران ناپذیری بر پیکره محیط زیست وارد کرده­است. به همین دلیل روند حرکت کشاورزی به سوی کشاورزی پایدار که نوعی کشاورزی در جهت منافع انسان است، کارایی بیشتری دراستفاده از منابع دارد و با محیط در توازن می­باشد. بدین ترتیب در حال حاضر برای توسعه کشاورزی پایدار، اجرای سیستم با نهاده کافی به صورت تلفیق مصرف کودهای شیمیایی و آلی به ویژه کودهای زیستی به عنوان راهکاری برای کشاورزی جایگزین جهت تولید محصول و حفظ عملکردها در سطح قابل قبول موثر می­باشند. در این راستا به منظور مطالعه تاثیراسيد هيوميک ،عصاره جلبک دریایی و عناصر ریز مغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم 540، و همچنین تاثیر این فاکتور ها بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت طرح آزمايشی اسپیایت فاکتوریل بر پايه طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار در سال 1390 در مزرعه تحقيقاتی شهرستان آرادان استان سمنان انجام شد. نتایج نشان می دهد به کار گیری تیمار های مختلف اسید هیومیک ،عصاره جلبک دریایی و عناصر ریز مغذی می تواند بر عملکرد واجزای مختلف ذرت رقم 540 موثر باشد و در مواردی تفاوت های چشمگیری را ایجاد نماید اما در خصوص قطر بلال تفاوت قابل ملاحظه ای دیده نشد . نتایج حاکی از آن است که به کار گیری تیمار های مختلف اسید هیومیک و عناصر ریز مغذی بر فعالیت های آنزیم های آنتی اکسیدانت موثر می باشد ولی در خصوص عصاره جلبک دریایی شواهدی مبنی بر تایید اثر این نوع فاکتور بر فعالیت آنزیم های مورد مطالعه مشاهده نشد.همچنین به کار گیری تیمار های مختلف از سه فاکتور یاد شده بر پارامتر های رشد گیاه مورد مطالعه موثر می باشد. نویسنده : مهرنوش رافعی (دانشگاه آزاد اسلامی دامغان)

شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳  ۲ نظر   ۳۸۹۲ بازدید

بررسی تاثیر اسید هومیک، عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum ) وبرخی عناصر ریزمغذی بر روی رشد و عملکرد ذرت رقم (540 NS )

ستفاده از کودهای شیمیایی خسارت­های جبران ناپذیری بر پیکره محیط زیست وارد کرده­است. به همین دلیل روند حرکت کشاورزی به سوی کشاورزی پایدار که نوعی کشاورزی در جهت منافع انسان است، کارایی بیشتری دراستفاده از منابع دارد و با محیط در توازن می­باشد. بدین ترتیب در حال حاضر برای توسعه کشاورزی پایدار، اجرای سیستم با نهاده کافی به صورت تلفیق مصرف کودهای شیمیایی و آلی به ویژه کودهای زیستی به عنوان راهکاری برای کشاورزی جایگزین جهت تولید محصول و حفظ عملکردها در سطح قابل قبول موثر می­باشند. در این راستا به منظور مطالعه تاثیراسيد هيوميک ،عصاره جلبک دریایی و عناصر ریز مغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم 540، و همچنین تاثیر این فاکتور ها بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت طرح آزمايشی اسپیایت فاکتوریل بر پايه طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار در سال 1390 در مزرعه تحقيقاتی شهرستان آرادان استان سمنان انجام شد. نتایج نشان می دهد به کار گیری تیمار های مختلف اسید هیومیک ،عصاره جلبک دریایی و عناصر ریز مغذی می تواند بر عملکرد واجزای مختلف ذرت رقم 540 موثر باشد و در مواردی تفاوت های چشمگیری را ایجاد نماید اما در خصوص قطر بلال تفاوت قابل ملاحظه ای دیده نشد . نتایج حاکی از آن است که به کار گیری تیمار های مختلف اسید هیومیک و عناصر ریز مغذی بر فعالیت های آنزیم های آنتی اکسیدانت موثر می باشد ولی در خصوص عصاره جلبک دریایی شواهدی مبنی بر تایید اثر این نوع فاکتور بر فعالیت آنزیم های مورد مطالعه مشاهده نشد.همچنین به کار گیری تیمار های مختلف از سه فاکتور یاد شده بر پارامتر های رشد گیاه مورد مطالعه موثر می باشد.

فرستنده
Felipa https://cialiswwshop.com ۳ / ۱۰ / ۱۴۰۰
پيام
Your mode of explaining the whole thing in this paragraph is in fact nice, all be capable of easily understand it, Thanks a lot.
فرستنده
Ladonna https://pornomamki.online ۲۶ / ۹ / ۱۴۰۰
پيام
порно мамки
دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image