اطلاعات جدید در مورد کاربرد گاربی

اطلاعات جدید در مورد کاربرد گاربی

اطلاعات جدید در مورد کاربرد گاربی

چهار‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۱۲۴۴ بازدید

اطلاعات جدید در مورد کاربرد گاربی

اطلاعات جدید در مورد کاربرد گاربی

برای افزایش اندازه غده های پیاز میتوان از محلول گاربی، یک ماه قبل از برداشت با غلظت 5/0 در هزار ، با تنظیم PH ، استفاده کرد.

در جدول زیر نتایج حاصل از کاربرد گاربی در سه محصول صیفی آمده است:

محصول

تیمار

تعداد میوه در 10 بوته

متوسط وزن میوه (گرم)

عملکرد (تن در هکتار)

گوجه فرنگی

شاهد

385

120

9/57

گاربی

418

124

65

فلفل دلمه ای

شاهد

5/39

207

5/16

گاربی

3/42

222

5/18

کدو سبز

شاهد

71

9/252

5/26

گاربی

90

313

9/28

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image