ثبت حشره کش ایندومکت (امامکتین-آوانت) و امامکت (امامکتین بنزوات ) توسط شرکت تجارت طلایی هنگام

اولین ترکیب حشره کش شیمیایی شرکت تجارت طلایی هنگام، با عنوان تجاری ایندومکت (امامکتین- آوانت) در تاریخ 1398/4/19 به تایید هیات نظارت برسموم سازمان حفظ نباتات کشور رسید.

اولین ترکیب حشره کش شیمیایی شرکت تجارت طلایی هنگام، با عنوان تجاری ایندومکت (امامکتین- آوانت) در تاریخ 1398/4/19 به تایید هیات نظارت برسموم سازمان حفظ نباتات کشور رسید.

شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۳۶۹۸ بازدید

ثبت حشره کش ایندومکت (امامکتین-آوانت) و امامکت (امامکتین بنزوات ) توسط شرکت تجارت طلایی هنگام

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image