برگزاری روز مزرعه در گلخانه بادمجان یزد

روز مزرعه,بادمجان گلخانه ای,نوتری گلد

بررسی نتایج کاربرد کودهای تخصصی نوتری گلد در گلخانه بادمجان، با حضور کارشناس شرکت تجارت طلایی هنگام و کارشناسان کشاورزی و گلخانه داران استان یزد


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image