محرک های رشد

شرکت تجارت طلایی,بیوگرین,گاربی,هیومیک اسید,هیومی پتاس 70 ,کلسیم قند الکلی,فسفیت پتاسیم,فسفیت منیزیوم,کلسیم- بر,عصاره جلبک ,کلپ,Laminaria japonica,کمبی,میکرو کامل,فسفیت کلسیم,NPK,20-20-20,15-5-30,10-52-10,12-0-44,کلات روی,کلسیم مایع,کلپ مایع,کلپ پودی,کلپ محلول پاشی,کلپ ریشه,تالوسینت,بوته میری,بلاستر,گلس ام جی,سال فیت,ضد شوری,اسیدآمینه,زیمانپلکس,روی+ منگنز,گلس کلسیم بر,بر,پربوریل,بریوسینت کا ,پتاسیم محلول,مولیبدن ,مولیپلکس

شرکت تجارت طلایی

  • گاربی

   گاربی

   کد :

  • کلپ ریشه

   کلپ ریشه

   کد : کلپ مایع ویژه مصرف با آب آبیاری

  • عصاره جلبک های دریایی

   عصاره جلبک های دریایی

   کد : کلپ مایع ویژه محلول پاشی

  • کد : کلپ پودری(seaweed Gold)