کود های وارداتی

شرکت تجارت طلایی,بیوگرین,گاربی,هیومیک اسید,هیومی پتاس 70 ,کلسیم قند الکلی,فسفیت پتاسیم,فسفیت منیزیوم,کلسیم- بر,عصاره جلبک ,کلپ,Laminaria japonica,کمبی,میکرو کامل,فسفیت کلسیم,NPK,20-20-20,15-5-30,10-52-10,12-0-44,کلات روی,کلسیم مایع,کلپ مایع,کلپ پودی,کلپ محلول پاشی,کلپ ریشه,تالوسینت,بوته میری,بلاستر,گلس ام جی,سال فیت,ضد شوری,اسیدآمینه,زیمانپلکس,روی+ منگنز,گلس کلسیم بر,بر,پربوریل,بریوسینت کا ,پتاسیم محلول,مولیبدن ,مولیپلکس

شرکت تجارت طلایی

 • ترکیبات تخصصی
 • کودهای ماکرو (NPK)
 • ریز مغذی ها
 • ترکیبات هیومیک اسید
 • محرک های رشد
 • اپتیمایزرها
 • القاکننده های دفاعی
 • اصلاح کننده های خاک
 • ترکیبات چند منظوره
  • محصول تستی

   محصول تستی

   کد :