کنترل سفیدکهای پودری و دروغی با کاربرد توام گلس ام-جی (Glass MG) و بلاستر (Blaster)

فیتوالکسین ها ترکیباتی هستند که معمولا گیاهان در واکنش به تنشهای مختلف زنده (مانند پاتوژنها و حشرات) و یا غیر زنده (مانند خشکی و سرما و غیره) تولید می کنند. برخی از این ترکیبات سمی بوده و با فعال کردن چرخه های متابولیسمی خاص در گیاه می توانند باعث افزایش دفاع خودکار گیاهان در مقابل پاتوژن ها شوند. فیتوالکسین می تواند باعث ممانعت یا کنترل نفوذ پاتوژنها و قارجهایی از قبیل Pseudoperonospora cubensis ، (عامل بیماری سفیدک دروغی) و Sphaerotheca fuliginea (عامل بیماری سفیدک سطحی) در خیار و گیاهان مشابه شود. انواع مختلفی از فیتو الکسین ها در افزایش قدرت دفاع گیاه نقش دارند، مانند: فلاونوئید ها ، سزکوئی ترپن ها، فورانوترپنوئیدها، پلی استیلن ها ، دی هیدروفنانترن ها و ….. . سنتز و تجمع فیتو الکسینها در گیاه می تواند بوسیله برخی ترکیبات طبیعی (مانند: فورتی کول سانا، فورتیکول میتا، فورتیکول سیتروس) و ترکیبات فسفیدی پتاسیم و منیزیوم (Glass Mg) تحریک شود. در این آزمایش گیاهان در گلخانه و در شرایط کنترل شده مورد بررسی قرار گرفتند تا اثر فیتوالکسین بر کاهش اثر این بیماریها روی گیاه مورد بررسی قرار گیرد.

فیتوالکسین ها ترکیباتی هستند که معمولا گیاهان در واکنش به تنشهای مختلف زنده (مانند پاتوژنها و حشرات) و یا غیر زنده (مانند خشکی و سرما و غیره) تولید می کنند. برخی از این ترکیبات سمی بوده و با فعال کردن چرخه های متابولیسمی خاص در گیاه می توانند باعث افزایش دفاع خودکار گیاهان در مقابل پاتوژن ها شوند. فیتوالکسین می تواند باعث ممانعت یا کنترل نفوذ پاتوژنها و قارجهایی از قبیل Pseudoperonospora cubensis ، (عامل بیماری سفیدک دروغی) و Sphaerotheca fuliginea (عامل بیماری سفیدک سطحی) در خیار و گیاهان مشابه شود. انواع مختلفی از فیتو الکسین ها در افزایش قدرت دفاع گیاه نقش دارند، مانند: فلاونوئید ها ، سزکوئی ترپن ها، فورانوترپنوئیدها، پلی استیلن ها ، دی هیدروفنانترن ها و ….. . سنتز و تجمع فیتو الکسینها در گیاه می تواند بوسیله برخی ترکیبات طبیعی (مانند: فورتی کول سانا، فورتیکول میتا، فورتیکول سیتروس) و ترکیبات فسفیدی پتاسیم و منیزیوم (Glass Mg) تحریک شود. در این آزمایش گیاهان در گلخانه و در شرایط کنترل شده مورد بررسی قرار گرفتند تا اثر فیتوالکسین بر کاهش اثر این بیماریها روی گیاه مورد بررسی قرار گیرد.

هدف اولیه این آزمایش تعیین سنتز فیتو الکسین در شرایط مزرعه بوده است. فیتوالکسین ها ترکیباتی هستند که معمولا گیاهان در واکنش به تنشهای مختلف زنده (مانند پاتوژنها و حشرات) و یا غیر زنده (مانند خشکی و سرما و غیره) تولید می کنند. برخی از این ترکیبات سمی بوده و با فعال کردن چرخه های متابولیسمی خاص در گیاه می توانند باعث افزایش دفاع خودکار گیاهان در مقابل پاتوژن ها شوند. فیتوالکسین می تواند باعث ممانعت یا کنترل نفوذ پاتوژنها و قارجهایی از قبیل Pseudoperonospora cubensis ، (عامل بیماری سفیدک دروغی) و  Sphaerotheca fuliginea  (عامل بیماری سفیدک سطحی) در خیار و گیاهان مشابه شود.
انواع مختلفی از فیتو الکسین ها در افزایش قدرت دفاع گیاه نقش دارند، مانند: فلاونوئید ها ، سزکوئی ترپن ها، فورانوترپنوئیدها، پلی استیلن ها ، دی هیدروفنانترن ها و ….. . سنتز و تجمع فیتو الکسینها در گیاه می تواند بوسیله برخی ترکیبات طبیعی (مانند: فورتی کول سانا، فورتیکول میتا، فورتیکول سیتروس) و ترکیبات فسفیدی پتاسیم و منیزیوم (Glass Mg) تحریک شود.
در این آزمایش گیاهان در گلخانه و در شرایط کنترل شده مورد بررسی قرار گرفتند تا اثر فیتوالکسین بر کاهش اثر این بیماریها روی گیاه مورد بررسی قرار گیرد.
تیمارها:
فورتیکول سانا که محلولی حاوی 10 % عصاره گیاه ملیسا یا  Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai است.
گلس ام جی که محلولی متشکل از 3/37 % فسفات منیزیوم و 7/12% فسفات پتاسیم است.
بلاستر که یک محلول محرک طبیعی حاوی عناصر غذائی میکرو و اسیدهای آلی است.
 سایر ترکیبات استاندارد  و  گروه شاهد.
نتایج
در اواسط دوره آزمایش ، گیاهان شاهد کاملا توسط سفیدک سطحی آلوده شده و از بین رفتند. لذا گیاهان دیگری جایگزین شده و برای سالم نگه داشتن آنها تا زمان آزمایش، با سموم دیمتومورف، مانکوزب و متالاکسیل تیمار شدند . نتایج آزمایش نشان داد که بین گلس ام جی و بلاستر اثر سینرجیک (تشدید کننده) وجود داشته و بهترین نتیجه از کاربرد توام این دو ترکیب بدست می آید (جدول زیر). کاربرد توام گلس ام  جی و فورتیکول سانا هم باعث کاهش معنی دار خسارت سفیدک سطحی و دورغی شد. این نتایج با یافته های قبلی محققین هماهنگ بوده و نشان داد که این ترکیبات با تحریک ساخت و تجمع فیتوالکسین در گیاه باعث افزایش مقاومت گیاه به بیماری میشوند.
در جدول زیرگیاهان کاملا سالم با عدد 10 و گیاهان کاملا آلوده با عدد صفر نشان داده شده است.

 


 


خسارت سفیدک دروغی (downy mildew)  در گیاه شاهد

 

خسارت سفیدک سطحی (powdery mildew) در گیاه شاهد 
کنترل 85 درصدی خسارت سفیدک سطحی و دروغین در استفاده توأم
 Glass Mg + Blaster

دیدگاه خود را بیان کنید

آدرس                                                                                                                          

                                                         

تهران، میدان صادقیه، خیابان آیت الله کاشانی، تقاطع اباذر، پلاک 49، طبقه سوم، واحد 36

تلفن: 8-02144032696

فاکس: 02144032695

بندرعباس، بلوار وحدت، کوچه وحدت 11

تلفن: 07633346380

فاکس: 07633347684
آدرس پست الکترونیکی: info@tthengam.com

 

 

 

 

بازدید روز ۱۲۳
بازدید دیروز ۱۴۲
بازدید ماه ۷۰۷۸
بازدید کل ۱۸۳۹۶۸
افراد آنلاین ۱
الکسای جهانی ۶۶۱۶۹۵۷
الکسای ایران

پشتیبانی