کودهای ماکرو (NPK)

شرکت تجارت طلایی,بیوگرین,گاربی,هیومیک اسید,هیومی پتاس 70 ,کلسیم قند الکلی,فسفیت پتاسیم,فسفیت منیزیوم,کلسیم- بر,عصاره جلبک ,کلپ,Laminaria japonica,کمبی,میکرو کامل,فسفیت کلسیم,NPK,20-20-20,15-5-30,10-52-10,12-0-44,کلات روی,کلسیم مایع,کلپ مایع,کلپ پودی,کلپ محلول پاشی,کلپ ریشه,تالوسینت,بوته میری,بلاستر,گلس ام جی,سال فیت,ضد شوری,اسیدآمینه,زیمانپلکس,روی+ منگنز,گلس کلسیم بر,بر,پربوریل,بریوسینت کا ,پتاسیم محلول,مولیبدن ,مولیپلکس

شرکت تجارت طلایی

  • کود کامل بیوگرین 20-20-20

   کود کامل بیوگرین 20-20-20

   کد : Biogreen 20-20-20+TE

  • بیو گرین 10-52-10

   بیو گرین 10-52-10

   کد : Biogreen 10-52-10+TE

  • Biogreen 15-5-30+TE

   Biogreen 15-5-30+TE

   کد : Biogreen 15-5-30+TE

  • Biogreen 12-0-44+TE

   Biogreen 12-0-44+TE

   کد : Biogreen 12-0-44+TE

  • سولفات پتاسیم

   سولفات پتاسیم

   کد : Potassium Sulphate