ریز مغذی ها

شرکت تجارت طلایی,بیوگرین,گاربی,هیومیک اسید,هیومی پتاس 70 ,کلسیم قند الکلی,فسفیت پتاسیم,فسفیت منیزیوم,کلسیم- بر,عصاره جلبک ,کلپ,Laminaria japonica,کمبی,میکرو کامل,فسفیت کلسیم,NPK,20-20-20,15-5-30,10-52-10,12-0-44,کلات روی,کلسیم مایع,کلپ مایع,کلپ پودی,کلپ محلول پاشی,کلپ ریشه,تالوسینت,بوته میری,بلاستر,گلس ام جی,سال فیت,ضد شوری,اسیدآمینه,زیمانپلکس,روی+ منگنز,گلس کلسیم بر,بر,پربوریل,بریوسینت کا ,پتاسیم محلول,مولیبدن ,مولیپلکس

شرکت تجارت طلایی

  • سی فلور

   سی فلور

   کد :

  • گلس کا

   گلس کا

   کد :

  • کود آهن فروگرین 148

   کود آهن فروگرین 148

   کد : کود آهن فروگرین 148

  • کمبی

   کمبی

   کد : Combi Biogreen

  • بیوگرین کلسیم 160

   بیوگرین کلسیم 160

   کد : Biogreen Calcium 160

  • کود مایع حاوی روی و منگنز

   کود مایع حاوی روی و منگنز

   کد : زیمانپلکس (ZimanPlex)

  • مولی پلکس Moliplex

   مولی پلکس Moliplex

   کد :

  • پربوریل Perboril

   پربوریل Perboril

   کد :