شرکت تجارت طلایی

کود مایع حاوی روی و منگنز

کود مایع حاوی روی و منگنز

کد کالا : زیمانپلکس (ZimanPlex)

واحد : 0

ساخت : 0

گارانتی : 0

اصالت کالا : 0

محتویات

روی (Zn) محلول در آب: 2/3% (g/L 42)؛ منگنز (Mn) محلول در آب: 1/3% (g/L 41)

زیمانپلکس کود مایع محلول در آب و برطرف کننده کمبود عناصر روی و منگنز در گیاهان است. این ترکیب با انواع محصولات و سیستم های کشت گیاهان سازگار می باشد. روی عنصری است که در رشد عمومی گیاهان و به ویژه سنتز پروتئین ها و هورمون ها نقش مؤثر ایفا می­کند. منگنز عنصری است که علاوه بر ایفای نقش در رشد عمومی گیاهان، در تشکیل قندها، ویتامین ها و سنتز کلروفیل تأثیر بسزایی دارد. علایم کمبود روی و منگنز معمولاً همزمان به ویژه در خاک های قلیایی دارای بافت شنی ظاهر می شود. مصرف زیمانپلکس علاوه بر جبران کمبود عناصر روی و منگنز، موجب افزایش عملکرد، افزایش مقدار پروتئین، بهبود کیفیت میوه و بهبود رشد گیاه می شود.

قابلیت اختلاط

زیمانپلکس با ترکیباتی که به طور معمول جهت محلول پاشی یا کاربرد در خاک استفاده می شوند به جزء روغن ها و
پلی سولفیدها سازگار است.

میزان و نحوه مصرف

محصول

سیستم آبیاری

محلول پاشی

-

(5 در هزار)- یک هفته پس از گلدهی

مو

(15 لیتر در هکتار)- در صورت امکان به سه آبیاری پی در پی تقسیم شود.

(7-3 در هزار)- دو هفته پس از کاشت- تکرار پس از 15 روز

سبزیجات و صیفی جات

(200-100میلی لیتر برای هر درخت بالغ در سال)

(25 میلی لیتر برای هر درخت جوان در سال)

(7-3 در هزار)- از شروع رشد رویشی تا ظهور جوانه های گل به فواصل 15 روز- و یا به محض مشاهده علایم کمبود

درختان میوه و مرکبات

(6-5 لیتر در هکتار)- پس از مرحله 6 برگی، تکرار پس از 15 روز

چغندرقند

-

(4 لیتر در هکتار)- پس از مرحله 6 برگی

(6-5 لیتر در هکتار)- پس از تنک قوزه

پنبه

-

(3 در هزار)- همراه با تیمارهای بهاره

زیتون

-

6-5 در هزار و چندین نوبت تکرار در طول فصل به فواصل 20 روز

گیاهان زینتی

0
دیدگاه خود را بیان کنید
Code Image