شرکت تجارت طلایی

کد کالا : مس بیوگرین 15% (EDTA)

واحد : 0

ساخت : 0

گارانتی : 0

اصالت کالا : 0

-افزایش کیفیت میوه
-نقش مؤثر در متابولیسم گیاه
-حلالیت بالا در آب و حاوی 15% کلات مس EDTA
-پایداری بالا در خاک های قلیایی و آهکی

محلول پاشی برگی

مصرف خاکی

باغی

زراعی

درختان میوه

گیاهان زراعی

0/5 تا یک

در هزار

250 گرم (0/25

کیلو گرم) در هکتار

5 تا 25

گرم برای هر درخت

1/5 تا 2

کیلوگرم در هکتار

0
دیدگاه خود را بیان کنید
Code Image