شرکت تجارت طلایی

مایکور MICOR

مایکور MICOR

واحد : 0

ساخت : 0

گارانتی : 0

اصالت کالا : 0

کود میکرو و محلول حاوی آهن، روی و منگنز
جاوی پلی الکل ها، اسیدهای آمینه و عناصر میکرو مورد نیاز گیاه
افزایش مقاومت گیاه به بیماری ها و تنش های مختلف محیطی
فعال کردن پروسه رشد ریشه و افزایش سرعت جذب ریشه
فعال کردن متابولیسم تولید انرژِی برای تولید ترکیبات مورد نیاز گیاه، مانند لیگنین و سلولز
فعال کردن متابولیسم جذب عناصر از خاک توسط ریشه

0
دیدگاه خود را بیان کنید
Code Image