شرکت تجارت طلایی

کد کالا : منگنز بیوگرین 13% (EDTA)

واحد : 0

ساخت : 0

گارانتی : 0

اصالت کالا : 0

-افزایش سنتز کلروفیل و بهبود فتوسنتز
-افزایش فعالیت های آنزیمی گیاه وتضمین سلامت گیاه
-حلالیت بالا در آب و حاوی 13% کلات منگنز به فرم EDTA
-پایداری بالا در خاک های قلیایی و آهکی

محلول پاشی برگی

محصولات باغی

گیاهان زراعی

0/5 تا یک در هزار

0/5 تا یک کیلوگرم در هکتار

0
دیدگاه خود را بیان کنید
Code Image