شرکت تجارت طلایی

روی بیوگرین

روی بیوگرین

کد کالا : روی بیوگرین 15% (EDTA)

واحد : 0

ساخت : چین

گارانتی : 0

اصالت کالا : 0

-افزایش پروتئین گیاه و بهبود فعالیت آنزیم ها

-جلوگیری از ریزش برگ ها و رشد روزت ناشی از کمبود روی
-حلالیت بالا در آب و حاوی 15% کلات مس به فرم EDTA
-پایداری بالا در خاک های قلیایی و آهکی

محلول پاشی برگی

مصرف خاکی

باغی

زراعی

باغی

زراعی

0/5 تا یک

در هزار

0/5 تا یک

در هزار

5 تا 30

گرم برای هر درخت

1/5 تا 4

کیلوگرم در هکتار

0

دیدگاه خود را بیان کنید
Code Image